Klub skalničkářů Pardubice               Zpět na hlavní stránku 

Klub byl založen v r. 1976 a dnes má asi 50 členů z celého pardubického a královéhradeckého kraje. Členský příspěvek činí 150 Kč za rok. Klub pomáhá svým členům odborně se zdokonalovat a umožňuje širokou výměnu zkušeností mezi členy. Vydává pro své členy jednoduchý zpravodaj, který informuje a referuje o všech akcích.

 

Hlavní činnost klubu:

 

Přednášky – každoročně 2 v jarním období a 3 na podzim. Přednášky s promítáním obrázků a tématikou skalniček jsou buď pěstitelské, nebo z přírody, z nejrůznějších pohoří světa. Vstup je volný a je možný i pro nečleny klubu. Přednášky, jakož i výroční schůze klubu, se konají v Domě kultury na sídlišti Dukla. Po výroční schůzi se promítají diapozitivy skalniček, přinesené členy klubu.

 

Zájezdy – klub pořádá každý rok zájezd na zahrady a skalky významných pěstitelů. Při zájezdech na skalky bývá možnost nákupu rostlin u navštívených pěstitelů.

 

Výstavy – klub pořádá dvě výstavy skalniček pro veřejnost v jarním období (obvykle v prvních dnech dubna a května) a jednu na podzim, počátkem září. Všechny jsou spojené s prodejem rostlin, vypěstovaných členy klubu, ve velmi širokém sortimentu. Členové klubu mají možnost jak vystavovat svoje rostliny, tak i poskytnout rostliny do prodeje. Z výtěžku prodeje je 15% určeno pro klubovou pokladnu.

Výstavy se konají v zahradě  Za pasáží, v centru Pardubic.

 

Přihlásit se za člena klubu, nebo se informovat, je možno buď při kterékoliv přednášce nebo výstavě, nebo na adrese Jana Hloušková, Na drážce 349, 530 03 Pardubice, tel. 466 261 803

Předsedkyní klubu je Vladimíra Kučerová, Svitavská 1469/3, 500 12 Hradec Králové, 604 236 038, e-mail vladka_kucerova@volny.cz  

Místopředsedou je Ing. Jiří Odehnal, Lomená 429, 533 12 Chvaletice, tel. 724 677 693, e-mail odehnal.jiri@seznam.cz 

 

 

Přednášky podzim 2017 (vždy od 17 hodin):

 

3.10. Stanislav Čepička: Rok pražského skalničkáře

7.11. Ing. Pavel Křivka: Sečuán (čtvero ročních období)

14.12. Pavel Sekerka: Botanická zahrada Praha - Průhonice

Přednášky se konají v přednáškovém sále Krajského úřadu (bývalé reálné gymnasium)

Komenského náměstí, Pardubice


 

Několik obrázků z minulých výstav:

 


Dubnová výstava
 

Květnová výstava