Obrázky ze zahrady
Pictures from my garden                                                                 
Domů / home page


Naše chalupa
Our cottage


Dolní zahrada
Bottom garden
 


První květy
First flowers


Horní skalka zpředu
Upper rock garden


Horní skalka zezadu
Upper rock garden


Část horní skalky
A part of it


Skalky v horní zahradě
Rockeries in upper garden


Tufová skalka
Tufa rockery


Dolní zahrada
Bottom garden


Dolní skalka
Bottom rock garden
 


Ráno v zahradě
Morning in the garden


Část vřesoviště
A part of our heath


Jezírko v dubnu
Our pond in April


Jezírko na konci května
The pond in late May


Vřesoviště
Heath garden


Skleník
Alpine house


Podzim
Autumn


Zima
Winter

               Poslední změna této stránky/The last alternation of this page 22.11.2016