Přehled skalniček

V tabulkách pod jednotlivými písmeny jsou velmi stručně uvedeny základní charakteristiky jednotlivých rostlin které pěstuji a požadavky na jejich pěstování podle mých vlastních zkušeností. Netvrdím, že se jinak pěstovat nedají, uvádím pouze jak je pěstuji já. Snad si zde méně zkušený skalničkář najde alespoň první informace o rostlinách se kterými se dosud nesetkal.

Údaje jsou uvedeny v sedmi sloupcích s následujícím významem:                                                         

1. Průměrná výška dospělé rostliny v cm                                                                                                              

2. Přibližná šířka rostliny po 5 letech růstu v cm            

3. Barva květu                                                                                       

4. Požadavky na stanoviště, vyjádřené těmito zkratkami:
   
    S -     plné slunce po celý den, jižní nebo západní svah skalky
    Od -  odklon od slunce, východní nebo lépe severní svah skalky
    PSt -  polostín, rostlina část dne ve stínu, nejlépe od 10 do 16 hodin, nebo částečný stín řídkého stromu nebo keře
    St -    stín téměř po celý den
    su -   trvale sušší místo (na vrcholu skalky, pod dřevinou a pod.)
    suL - sucho v létě, pokud možno naprosté
    suZ - sušeji v zimě (přikrýt sklem)
    Vl -    vlhčí místo (spodní část skalky, u jezírka, nebo víc zalévat)
    Vl-su - ve vegetaci vlhčeji, v zimě sušeji (přikrýt sklem)
    Skl -   skleník alespoň v zimě (v květináči)
    suť -   suťoviště
    št -     štěrbina mezi dvěma kameny, nejlépe svislá
    chl -    rostlina nesnáší vyšší teploty, co nejchladnější místo v zahradě, v létě chránit
    neM - nesnese mráz
    M -  keramická mísa nebo koryto

5. Požadavky na zeminu:
    1 - chudá a propustná (1 díl drnovky, 1 díl hrubého písku, 1 díl kamenné drti 4-8 mm)
    2 - normální (1 díl drnovky, 1 díl listovky, 1 díl písku a kamenné drti)
    3 - výživná a propustná (1 díl drnovky, 1 díl listovky, 2 díly kamenné drti)
    4 - humosní (1 díl drnovky, 2 díly listovky a borové hrabanky nebo kyselé rašeliny, 1 díl hrubého písku)
    5 - speciální (1 díl bukovky, 3 díly kammenné drti)
    +Ca - s přídavkem vápníku (mletý vápenec nebo drcená stará omítka nebo malta)
    Ca! - vápnostřezná rostlina, nesnese vápník v zemině
    1, 2 - zemina 1 nebo 2, obě vhodné
    1 + 2 - směs zeminy 1 a 2

6. Přibližná doba kvetení:
    Čislice udávají měsíce ve kterých rostlina obvykle kvete, na př.:
    5 - květen
    5-6 - konec května a začátek června
    5,6 - rostlina kvete dlouho, po oba měsíce

7. Poznámka:                                                                                                                                    
    A - jednoletá rostlina                                                                                                                                     
    B - dvouletka nebo monokarpická rostlina (t.j. odumírá po odkvětu)
    C - cibulovina
    O - obtížně pěstovatelná rostlina
    VO - velmi obtížně pěstovatelná rostlina